Presentaties van alle projecten 15|16

Op woensdag 16 maart presenteerden de zes groepen studenten hun projecten. Twee projecten presenteerden ook op het Kenniscafé op 24 maart; zie hieronder meer informatie.

 

EET JE MEE DINER

Eva Oosterlaken, Catherine Koekoek, Daniël Zevenhuizen en Alex Zevenbergen.

Het genot van een goed gesprek, dat was het uitgangspunt voor het Eet-je-mee-diner. Na een uitgebreid gesprek met groep meisjes van de Haagse Hogeschool over onder andere studeren, werken, vrienden en geloof is het gesprek zelf de inspiratie geworden van het concept. Tijdens een diner waarbij elke keer iemand anders zijn ‘keukentje’ inricht en een persoonlijk gerecht maakt voor willekeurige eters, kunnen vreemden elkaar op een laagdrempelige manier leren kennen en worden stereotypen en stigma’s overboord gegooid.

Poster-1

 

 

ROTTERDAM DEBATSTAD

 

Veerle Alkemade, Judith van Beek, Reindert Engwerda, Matthijs Hoogendoorn

De inspiratie voor Rotterdam Debatstad waren scholieren (15 – 18) die naast school veel interesse hebben in politiek. De jongeren die zijn geïnterviewd op het Wolfert tweetalig waren actief bij debatclubs, Model United Nations, jongerenafdelingen van politieke partijen, deden vrijwilligerswerk en hadden stuk voor stuk veel ambitie. Het concept van Rotterdam Debatstad is tweeledig; het geeft deze scholieren een podium in de stad en het geeft Rotterdammers die normaal weinig gehoord worden of niet meedoen met stedelijke discussies de mogelijkheid om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. Door een route met steeds te veranderen objecten in de stad waarmee op de mening van de bewoner gepeild wordt en het gesprek op gang wordt gebracht, vertegenwoordigen de scholieren de ‘stem van het volk’.

Poster-2