Weer aan de slag

Een nieuwe semester op de universiteiten betekent een nieuwe ronde van ons Honoursvak! Vanaf vorige week woensdag komen zestien studenten weer elke week bijeen in het Groot Handelsgebouw om het interdisciplinaire honoursvak De Gelukkige Stad te volgen.

Dit jaar zijn er een paar dingen veranderd ten opzichte van de jaren hiervoor. Zo hebben we het meer over het ontwerp én spontaan ontstaan van collectieve ruimtes in de stad. Kun je de openbare ruimte zo ontwerpen dat mensen zich vrij voelen dit zich (tijdelijk) toe te eigenen en écht te gebruiken? Daarnaast hebben de studenten meer ruimte om hun eigen visie en specifieke fascinaties binnen het kader van de gelukkige stad te exploreren. Een greep uit de onderwerpen die tot nu toe zijn aangedragen: kunnen muren tot ontmoeting leiden? Hoe kun je eten delen in de stad? Wanneer voel je de grootsheid van de natuur in een Nederlandse metropool en kun je hiervoor ontwerpen? Hoe kun je de stad beschouwen als verzameling kleine dorpjes, en leidt dit tot nieuwe inzichten?

Updates en informatie over de projecten volgen binnenkort.

Honours-22feb-3