De Gelukkige Stad eerste lab van het CfS

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, onderdeel van de samenwerking tussen de drie Zuid-Hollandse universiteiten heeft De Gelukkige Stad omarmd als eerste kennis- en innovatielab.

Het Centre for Sustainability is opgericht als een interdisciplinair onderzoeks-, educatie- en valorisatiecentrum dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De trend richting wereldwijde bevolkingstoename en de steeds grotere concentratie mensen in steden zorgt voor grote uitdagingen voor de duurzame levering, beheer en productie van grondstoffen. De urgentie en omvang van deze uitdagingen vragen een wetenschappelijke onderbouwing en samenwerking vanuit bestuur, technologie en de markt.

Het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis binnen deze drie gebieden staat centraal. Het centre richt zich op het bouwen van bruggen tussen wetenschap en samenleving en gaat samen met stakeholders uitdagingen en kansen aan rondom de transitie naar een circulaire economie

Wij kijken uit naar een inspirerende samenwerking!

Lees meer:

Website van het LDE-Centre for Sustainability

Introducing the first knowledge- and innovationlab: ‘De Gelukkige Stad’