De Gelukkige Stad zoekt afstudeerders!

Wil jij afstuderen én bijdragen aan geluk in de stad? 

De Gelukkige Stad, het kennis- en innovatielab van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, zoekt afstudeerders! Hedendaagse stedelijke vraagstukken – zoals wonen, zorg, sociale inclusiviteit, mobiliteit, biodiversiteit en duurzame energie – staan hierbij centraal. Hoe kunnen we binnen deze thema’s, die samen met bedrijven, overheden en non-profit organisaties zijn opgesteld, werken aan een gelukkige(re) stad? In dit lab werk je binnen drie universiteiten aan een multidisciplinaire uitdaging, waarin je zelfstandig en ondernemend opereert in een veelzijdig netwerk. De opzet is dat jouw resultaten in de praktijk worden gebruikt.

Waarom?

In steden gebeurt het: een enorme intensiteit van mensen van alle achtergronden met een enorme variatie aan behoeften en activiteiten. Iedereen leeft zijn leven op zijn eigen manier. Vaak werken dingen als zorg, veiligheid, mobiliteit, onderdak en energievoorziening veel efficiënter als ze op stedelijke schaal worden gestroomlijnd. De abstracte behoeften van de mens echter, hebben een verrassend individueel karakter: je bent zelf verantwoordelijk voor een leven waarin je betekenis vindt en gelukkig bent. Een stad bepaalt echter veel van wat we doen, wie we kennen en waar we toegang toe hebben. Is de invloed hiervan op een gelukkig leven niet veel groter dan we altijd hebben gedacht?

Andersom kan je ook vanuit de (individuele) energie die er al is, juist een grote beweging in gang zetten. Intrinsieke motivatie en een positieve en menselijke benadering helpen om betrokkenheid te genereren bij grote stedelijke vraagstukken en maatschappelijke transities. Gedeelde plekken en faciliteiten, nieuwe organisatievormen en activiteiten kunnen transities in gang zetten op een veel grotere schaal dan slechts de individuele aanpak.

In ons lab werken we aan nieuwe ideeën en benaderingen die bijdragen aan het collectieve geluk van de inwoners van de stad. Die ontstaan door het bij elkaar brengen van verschillende methodes van de disciplines die onze universiteiten rijk zijn, zoals: positive design, stedenbouwkunde, filosofie, sociologie, filantropie en (industriële) ecologie.

Wat en waar?

Als student in het lab heb je toegang tot een groot netwerk aan professoren, PhD’s, non-profit organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Op basis van de vrqagstukken, stel je zelf een onderzoeksvraag op samen met een begeleider op je eigen universiteit. Vervolgens zoek je samen met deze partijen naar oplossingen voor een gelukkige(re) stad. Je kunt gebruikmaken van data en expertise van onze partners, interuniversitaire begeleiding, bijeenkomsten met afstudeerders van andere universiteiten én van onze faciliteiten in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Onze focus ligt in metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

Mocht je interesse hebben, dan nodigen we je graag uit op het ‘kick-off’ event 30 november in het Groothandelsgebouw. Als je belangstelling hebt, kan je het event (vrijblijvend) bezoeken. De komende tijd is er plek voor zes afstudeerders.