PERSBERICHT

Rotterdam, 15 december 2015 – Zeven wetenschappers en een groep honoursstudenten van drie universiteiten: vanaf deze maand komen ze elke week samen in het Venture Café in het Rotterdamse Groot Handelsgebouw om zich te richten op innovatieve ideeën voor de gelukkige stad van de toekomst. De komende vijf maanden gaan de studenten in gesprek met Rotterdammers van allerlei leeftijden om door middel van diepte-interviews te zoeken naar de inspiratie voor een vernieuwend ontwerp of idee voor de stad dat het collectieve geluk kan bevorderen. Door een samenwerking met de Gemeente Rotterdam en sponsoring vanuit het Universiteitsfonds Delft kan het InnovationLAB ‘De Gelukkige Stad dit jaar voor het eerst de methodieken op professionele schaal toepassen op een bestaande stad. Wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) is enthousiast. “Mooi te zien dat deze groep topstudenten in Rotterdam met Rotterdammers aan het werk gaat. Ze gaan met een verrassende, maar toch ook logische en herkenbare vraag de stad in en ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten. Dit initiatief is een goed voorbeeld van hoe we in de stad het klimaat voor innovatie willen versterken. Kennisinstellingen en ondernemers werken samen en leggen verbinding binnen de stad.”

Het InnovationLAB is een bottom-up initiatief, onderdeel van het Honours Programme van de TU Delft en de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking.  De initiatiefnemers zijn Ir. Robbert Jan van der Veen, stedenbouwkundige, universitair gastdocent en eigenaar van stedenbouwkundig bureau plein06  en Stella Groenewoud, masterstudent aan de TU Delft. “Er is de laatste decennia steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geluk, maar dit gaat vrijwel altijd over het individu”, aldus Robbert Jan. “Waar menselijke behoeften als zorg en veiligheid al vanzelfsprekend collectief verzorgd worden, is dit voor de abstractere begrippen nog onontgonnen terrein. De stad is dé plek waar allerlei verschillende mensen samenleven en we op verrassende manieren (collectief) geluk kunnen onderzoeken. Soms lijken we steeds meer op ons eigen ‘eilandje’ te leven, en juist daarom wilden wij een laboratorium creëren voor ideeën en ontwerpen waarmee al die verschillende leeftijden en culturen elkaar juist kunnen inspireren in hun zoektocht naar geluk.” Hoogleraar Peter Wieringa, vice-rector van de TU Delft is ambassadeur van het programma: “Voor de meeste studenten betekent deelname aan het project ‘de Gelukkige Stad’ dat zij van hun eilandjes af komen en met vraagstukken geconfronteerd worden die afwijken van hun reguliere studie. Het doet mij veel plezier dat getalenteerde studenten van het Honours Programme Delft tezamen met honoursstudenten uit Leiden en Rotterdam die uitdaging aangaan en op zoveel steun en medewerking kunnen rekenen dankzij het initiatief.”

In het lab worden onderzoekers vanuit de sociologie, positieve psychologie, stedenbouwkunde, filosofie en positive design uitgenodigd hier met studenten over na te denken. Hoogleraar Pieter Desmet van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft is betrokken bij het InnovationLAB en doet al jaren onderzoek naar positive design: ontwerpmethodieken voor geluk. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt zoeken de studenten de overlap tussen het welzijn door enerzijds positieve emoties, anderzijds het verwezenlijken van persoonlijke doelen en het leven van een deugdzaam leven.

Op 24 maart 2016 worden de resultaten van het InnovationLAB gepresenteerd en volgen een aantal openbare evenementen waar participanten, bedrijven, overheden en partners met elkaar in gesprek kunnen gaan. Meer informatie hierover is vanaf februari te vinden op de www.gelukkigestad.nl.

Meer informatie, nieuws en een groot deel van de lezingen en literatuur staat op www.gelukkigestad.nl.

Contactgegevens:

Ir. Robbert Jan van der Veen

Stella Groenewoud

info@hpinnovationlab.nl

06-14532577