HONOURSVAK 16/17

De Jungle van Blaak

Sara Lucassen

 

Xu Ben Zhang

 

Batoul Mesdaghi

 

Gwynne van Kaauwen

Startpunt: de Steigersgracht, een stukje ‘achteraf’ in het drukke centrum van Rotterdam.

De Jungle van Blaak blaast nieuw leven in dit verlaten stukje stad, door het maken van een tropische groene oase, in- om- en op het water. De harde scheiding tussen publiek / anoniem (de straat), privaat (de achterkanten van de gebouwen) en onbereikbaar (het water) wordt getransformeerd tot een parochiale zone, een park. De route bestaat uit verschillende fasen gekoppeld aan een bepaalde emotie. Het begin is weelderig, vol en spannend: ‘Durf jij de jungle in?’. Dan volgt een stuk waar men briefjes kan achterlaten in bomen en in drijvende flessen; een gedeelte van ‘reiniging’. Hier staan bovendien planten die op een natuurlijke manier het water zuiveren. Dan stapt men onder de brug door waarachter zich de stille helft van het park openbaart, en ervaart emoties van verwondering en verrassing. Het laatste stuk is het stiltegebied, waar je in drijvende bollen kunt liggen, in hangende tentjes kunt slapen en kan mediteren. Hierna gaat de route stapsgewijs terug, en bereidt deze je weer voor op de drukke stad.

De Coolsingel: van Highway tot High Stay

Bouke Kaaks

 

Brandon Meetz

 

Joy Dijksman

 

Menno Rijsenbrij

Startpunt: de Coolsingel, drukke verkeersader in de Rotterdamse Binnenstad. Deze wordt herontworpen door West 8 tot een stadsboulevard met allure, met meer ruimte voor voetgangers.

Het ontwerp is een voorstel om deze nieuwe Coolsingel op vier plekken te verrijken met een doorbreking van deze publieke zone, en een intiemere, meer afgeschermde plek voor ontspanning te introduceren. Dit gebeurt door middel van verschillende zachte afbakeningen of ‘rugdekkingen’, die direct reageren op de omgeving. Een structuur als een amfitheater ligt gespiegeld tegenover het statige stadhuis, een ring van kleine heuveltjes bevindt zich op de middelste deel waar iedereen kriskras doorheen beweegt, een ‘historisch pad’ met zitplekken slingert rond voor het postkantoor en een zeshoekig-geïnspireerde speeltuin siert de ruimte voor de Bijenkorf. De Coolsingel is een te interessante en mooie plek om niet even stil te staan en kort het rush hour te doorbreken.

HONOURSVAK 15/16

Rotterdam Debatstad

 

Veerle Alkemade

 

Judith van Beek

 

Reindert Engwerda

 

Matthijs Hoogendoorn

Startpunt: gesprekken met politiek actieve scholieren op het Wolfert Tweetalig en bij een debat van Model United Nations.

Rotterdam Debatstad heeft als doel het toegankelijk maken van politieke en maatschappelijke onderwerpen in en voor de stad Rotterdam, door de discussie in en met de stad op gang te brengen. De opzet is die van een stichting, bestaande uit een commissie en fysieke objecten, zoals een debatbank en peilingprullenbakken die op het plein voor de markthal kunnen komen te staan. Een divers publiek uit de Markthal, Hoogstraat, Binnenrotte, openbare bibliotheek en het station komt er langs.

Op deze objecten staan stellingen die de discussie over een bepaald thema op gang brengen. De ‘resultaten’ van deze peilingen en discussies kunnen via een website en social media openbaar worden gemaakt. Elke maand worden nieuwe stellingen gekozen aan de hand van een overkoepelend thema. Dit is de taak van de commissie, voor de helft bestaande uit scholieren en voor de helft uit professionals die belang hebben bij een publiek debat in rotterdam. Zo zouden Arminius en Het Nieuwe Instituut potentiële klanten kunnen bereiken, kan Vers Beton de stad bevragen en kan de gemeente feedback krijgen op haar beleid. Natuurlijk doen de polietiek actieve jongeren in en buiten de commissie niet voor niets mee, zij kunnnen hun talenten verder ontwikkelen, bouwen aan hun cv en leveren bovenal een zichtbare bijdrage aan de stad.

Eet-je-mee Diner

 

Eva Oosterlaken

 

Catherine Koekoek

 

Daniël Zevenhuizen

 

Alex Zevenbergen

Startpunt: gesprekken met verschillende Rotterdammers. Inspiratie was het genot en de kunst van het goede gesprek zelf.

Het Eet-je-mee Diner is het antwoord op de vraag ‘hoe kun je het geluk van Rotterdam vergroten’, wat we proberen te doen door het weerleggen van negatieve stereotypen in de stad die onder andere worden gevoed door de media. Dit doen we door een divers publiek de mogelijkheid te geven elkaar te leren kennen als individuen in plaats van als stereotype of deel van een groep. Elke maand gebeurt dit op een andere openbare plek onder het genot van een maaltijd bereid door de wisselende gastvrouw/gastheer die de huiselijke sfeer van diens huiskamer mee naar buiten neemt. In de woorden van de 26-jarige Ikram: “Dit soort gesprekken zouden absoluut helpen. Durf te vragen in plaats van in te vullen.” 

HONOURSVAK 14/15

WIJKoken-bus

 

Oukje van Merle

 

Peter Hendriks van Warbij

 

Koen van der Sanden

Paradox: Basisbehoeften zijn geen bewuste basis meer, maar een voor lief genomen standaard.
Doel: Een moment vormgeven dat het vertrouwen in de stad vergroot aan de hand van basisbehoeften als eten en bewegen door fysiek samen te komen.

Als startpunt was het bestuderen van ons eigen dagelijks leven, waarbij we ons gefocust hebben op de basisbehoeftes van de piramide van Maslow: eten, slapen, bewegen en veiligheid. Actuele thema’s over vervreemding onder de samenleving inspireerde ons inspireerde ons een dienst te ontwerpen waardoor men zich in grotere delen van de stad comfortabel en veilig voelt.

De Wijkoken-bus pikt avonturiers op uit de hele stad en rijdt naar een voor de meesten nog onbekende wijk in de stad. Daar verzorgt een lokale kruidenier of klein restaurantje een maaltijd en schuiven wijkbewoners tegen gereduceerd tarief aan. Wanneer de kok begint met het vertellen van verhalen wordt de stad stad langzaamaan minder vreemd voor iedereen. Een volgende keer dat deelnemers door de wijk lopen herkennen ze verschillende plekken, wat niet alleen een veel gelaagdere ervaring geeft aan de stadswandeling, maar ook zorgt voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Wijkoken geeft een gezicht aan onbekende plekken.

 

Joyapp

 

Ilse de Jonge

 

Lieve Bouwman

 

Kris Goudriaan

De Joyapp een telefoonapplicatie speciaal bedoeld voor studenten, met vaak een druk en hectisch leven. Via kleine spelletjes en vragen wordt de student steeds herinnerd aan bepaalde essentiële onderdelen van geluk, maar dan door een koppeling aan objecten in de stad.

Bij het Blauwe Hart in Delft komt begint een spelletje over de liefde, bij de scheefgezakte Oude Jan één over balans tussen privé en werk. Het doel is ook op de lange termijn een koppeling te maken tussen herkenningspunten in de stad en bepaalde gedachten.

HONOURSPROJECT 13/14

Solopolis & Scheepspark

 

Roos de Jong

 

Stella Groenewoud

 

Koen Fraijman

 

Lenny Bakker

Een drijvende stad waarin het sociaal geoorloofd is om alleen en in gedachten verzonken te zijn en een verbinding op het water met gekoppelde gecoate binnenvaartschepen. Klik op onderstaande afbeelding om de projecten te bekijken.

ONTWERPEND ONDERZOEK

Kakofony fan Ie – Mienskip in kaart

Projectleider:

Stella Groenewoud

Ee (Fries: Ie) is een historisch terpdorpje in het Noord-Oosten van Friesland dat relatief veel bezoekers trekt. Zij gebruiken het als uitvalsbasis voor uitstapjes naar Dokkum, het Lauwersmeer of de eilanden en komen verder voornamelijk voor hun rust. Het dorpje is prachtig om een avondwandelingetje te maken rond de kerk.

Een toeristisch rondje door de historische straten verraadt echter niets van de ongelooflijke levendigheid van het echte Ee. Het bruist van de activiteiten; de dorpsbewoners kaatsen, koersballen, voetballen, volleyballen, zingen en sjoelen. Elke week is er wel een feestdag, wedstrijd of kampioenschap dat uitbundig wordt gevierd. Omdat de Jisters (inwoners van Ee) zo’n hechte gemeenschap vormen, is de bereidheid om elkaar te helpen groot. Zo werd het buurthuis door de bewoners zelf verbouwd, klusten wat handige jongens een nieuw rookhok voor het eetcafé en hielp het hele dorp handmatig aardappels rooien toen het te nat was voor de machines om het land op te kunnen.

Opvallend is de creativiteit die hiermee gepaard gaat. De toch enigszins beperkte ruimte wordt op allerlei manieren gebruikt. Regelmatig worden stukjes dorp omgetoverd tot carbidschietterrein, straatkaatsperk met de voortuinen als tribunes of ‘strand’. Al die verschillende gebeurtenissen, plekken en routes; ze zijn vanzelfsprekend voor de dorpsbewoner, een puzzel voor de buitenstaander.

Kakofony fan Ie is het resultaat van een geluksonderzoek in Ee, waarin we gesprekken met dorpsbewoners hebben gevoerd rondom karaktereigenschappen; van Ee, van specifieke plekken en van zichzelf. Het werd duidelijk dat het geluk van Ee zit in alles dat normaal niet op een kaart te zien is; niet de stenen, maar het gebruik ervan laat het dorp bruisen. Deze kaarten zijn een poging om álles dat in Ee gebeurt grafisch weer te geven. Doordat de factor tijd wegvalt, vindt alles tegelijkertijd plaats. Wie met een kaart in zijn hand door de straten loopt, hoort dus geen stille zondagmiddag meer, maar de drumband, Sinterklaas, kindergym en buurvolleybal tegelijkertijd. De kaarten zijn geen letterlijke weergave van precieze data, maar geven een interpretatie, een vrije kijk, op de kleurrijkheid van Ee. Ze zijn deels geschreven met algoritmes – waarbij computercode is gebruikt om een beeld te genereren rond een basis van data. Ingezoomd is de uitkomst ook voor de maker soms nog een verrassing.

Op het eerste gezicht lijken de afbeeldingen abstract en is er bijna niets op te zien. Maar net als een dorp zelf, moet je ze eerst leren lezen. Wie de citaten en hints op de achterkant met de kaarten vergelijkt, van dichtbij bestudeert en weer van veraf bekijkt, krijgt stukje bij beetje inzicht in waar wat voor staat. Als je je locatie terug kunt vinden, is het plots mogelijk te voelen wat een dorpsbewoner voelt, alsof de tijd wordt samengeperst; alle herinneringen en voorpret, al het geluk van Ee, bundelt zich samen tot de plek waar je staat. Een wandeling tussen oude stenen wordt zo één in een landschap van gebeurtenissen.

De activiteit van Ee is niet ‘openbaar’, maar is ook zeker niet geheel besloten. Wie de moeite doet, rondloopt en nauwkeurig kijkt, luistert, en het dorp leert begrijpen, krijgt langzaam toegang het Jister mienskip.