HONOURSVAK 15/16

Rotterdam Debatstad

 

Veerle Alkemade

 

Judith van Beek

 

Reindert Engwerda

 

Matthijs Hoogendoorn

Startpunt: gesprekken met politiek actieve scholieren op het Wolfert Tweetalig en bij een debat van Model United Nations.

Rotterdam Debatstad heeft als doel het toegankelijk maken van politieke en maatschappelijke onderwerpen in en voor de stad Rotterdam, door de discussie in en met de stad op gang te brengen. De opzet is die van een stichting, bestaande uit een commissie en fysieke objecten, zoals een debatbank en peilingprullenbakken die op het plein voor de markthal kunnen komen te staan. Een divers publiek uit de Markthal, Hoogstraat, Binnenrotte, openbare bibliotheek en het station komt er langs.

Op deze objecten staan stellingen die de discussie over een bepaald thema op gang brengen. De ‘resultaten’ van deze peilingen en discussies kunnen via een website en social media openbaar worden gemaakt. Elke maand worden nieuwe stellingen gekozen aan de hand van een overkoepelend thema. Dit is de taak van de commissie, voor de helft bestaande uit scholieren en voor de helft uit professionals die belang hebben bij een publiek debat in rotterdam. Zo zouden Arminius en Het Nieuwe Instituut potentiële klanten kunnen bereiken, kan Vers Beton de stad bevragen en kan de gemeente feedback krijgen op haar beleid. Natuurlijk doen de polietiek actieve jongeren in en buiten de commissie niet voor niets mee, zij kunnnen hun talenten verder ontwikkelen, bouwen aan hun cv en leveren bovenal een zichtbare bijdrage aan de stad.

Eet-je-mee Diner

 

Eva Oosterlaken

 

Catherine Koekoek

 

Daniël Zevenhuizen

 

Alex Zevenbergen

Startpunt: gesprekken met verschillende Rotterdammers. Inspiratie was het genot en de kunst van het goede gesprek zelf.

Het Eet-je-mee Diner is het antwoord op de vraag ‘hoe kun je het geluk van Rotterdam vergroten’, wat we proberen te doen door het weerleggen van negatieve stereotypen in de stad die onder andere worden gevoed door de media. Dit doen we door een divers publiek de mogelijkheid te geven elkaar te leren kennen als individuen in plaats van als stereotype of deel van een groep. Elke maand gebeurt dit op een andere openbare plek onder het genot van een maaltijd bereid door de wisselende gastvrouw/gastheer die de huiselijke sfeer van diens huiskamer mee naar buiten neemt. In de woorden van de 26-jarige Ikram: “Dit soort gesprekken zouden absoluut helpen. Durf te vragen in plaats van in te vullen.” 

HONOURSVAK 14/15

WIJKoken-bus

 

Oukje van Merle

 

Peter Hendriks van Warbij

 

Koen van der Sanden

Paradox: Basisbehoeften zijn geen bewuste basis meer, maar een voor lief genomen standaard.
Doel: Een moment vormgeven dat het vertrouwen in de stad vergroot aan de hand van basisbehoeften als eten en bewegen door fysiek samen te komen.

Als startpunt was het bestuderen van ons eigen dagelijks leven, waarbij we ons gefocust hebben op de basisbehoeftes van de piramide van Maslow: eten, slapen, bewegen en veiligheid. Actuele thema’s over vervreemding onder de samenleving inspireerde ons inspireerde ons een dienst te ontwerpen waardoor men zich in grotere delen van de stad comfortabel en veilig voelt.

De Wijkoken-bus pikt avonturiers op uit de hele stad en rijdt naar een voor de meesten nog onbekende wijk in de stad. Daar verzorgt een lokale kruidenier of klein restaurantje een maaltijd en schuiven wijkbewoners tegen gereduceerd tarief aan. Wanneer de kok begint met het vertellen van verhalen wordt de stad stad langzaamaan minder vreemd voor iedereen. Een volgende keer dat deelnemers door de wijk lopen herkennen ze verschillende plekken, wat niet alleen een veel gelaagdere ervaring geeft aan de stadswandeling, maar ook zorgt voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Wijkoken geeft een gezicht aan onbekende plekken.

 

Joyapp

 

Ilse de Jonge

 

Lieve Bouwman

 

Kris Goudriaan

De Joyapp een telefoonapplicatie speciaal bedoeld voor studenten, met vaak een druk en hectisch leven. Via kleine spelletjes en vragen wordt de student steeds herinnerd aan bepaalde essentiële onderdelen van geluk, maar dan door een koppeling aan objecten in de stad.

Bij het Blauwe Hart in Delft komt begint een spelletje over de liefde, bij de scheefgezakte Oude Jan één over balans tussen privé en werk. Het doel is ook op de lange termijn een koppeling te maken tussen herkenningspunten in de stad en bepaalde gedachten.

HONOURSPROJECT 13/14

Solopolis & Scheepspark

 

Roos de Jong

 

Stella Groenewoud

 

Koen Fraijman

 

Lenny Bakker

Een drijvende stad waarin het sociaal geoorloofd is om alleen en in gedachten verzonken te zijn en een verbinding op het water met gekoppelde gecoate binnenvaartschepen. Klik op onderstaande afbeelding om de projecten te bekijken.

ONTWERPEND ONDERZOEK

De Kakofony fan Ie

Projectleider:

Stella Groenewoud

Het dorpje Ee (Fries: Ie), gelegen in het weidse landschap vlakbij de Friese Waddenkust, is een historisch terpdorpje, dat door zijn beschermd dorpsgezicht en ligging midden in de natuur veel toeristen trekt. Deze maken echter vooral uitstapjes naar de omgeving en laten behalve een wandelingetje langs de oude kerk het ‘stille’ dorp links liggen.

Wie wat langer blijft, echter, ziet een enorme hoeveelheid aan activiteit door de ongeveer 750 buitengewoon betrokken bewoners. Er is koersbal, een sjoelkampioenschap, motorcross, een piratenzender, een drumband, voetbalwedstrijden, fierljeppen, en door de bewoners zelf wordt een stoep aangelegd, geld opgehaald voor de vuurwerkshow, een verzameling wagens gebouwd voor het dorpsfeest en het record carbidschieten verbroken.

De vaste stenen die het dorp vormen lijken stil, maar worden juist uitmate creatief en dynamisch gebruikt. Tijdens het dorpsfeest is de speeltuin een theater en tijdens het straatkaatsen zijn voortuinen de tribunes van een sportstadion. Mienskip, het Friese woord voor gemeenschapszin, blijkt hier ineens iets ruimtelijks.

In dit project wordt een verzameling kaarten ontwikkeld waarin de levendigheid en veelzijdigheid van de Ee’se straten zichtbaar wordt. Door het wegvallen van de factor ‘tijd’ doorkruist de lampionnenoptocht een begrafenistoet, terwijl de vlooienmarkt het ringrijden in de weg lijkt te staan. Alles gebeurt, en alles gebeurt tegelijk. Deze ‘Kakofony fan Ie’ verspreidt zich op ansichten over de hele wereld.

Dit project is in ontwikkeling. Projectleider is Stella Groenewoud. In samenwerking met Marieke Giele en dank aan DOM, het Dorpsbelang en Keunstwurk Fryslan.