HONOURSVAK 18

Van Uniek naar Verbonden

Vera Baerveldt

 

Lucas Giesen

 

Samera Kassa Almu

 

Startpunt: De Lijnbaanflats in Rotterdam. Universal Humal Goal: Uniqueness

Dit artistieke ontwerp voor de Lijnbaanhoven is gebaseerd op de waarde van uniciteit in de stad; het vermogen om jezelf uit te drukken en gezien te worden. Iedere bewoner krijgt een koker, die hij/zij op een plek naar keuze de binnenplaats mag plaatsen. Daarnaast krijgt iedereen de mogelijkheid de plaat van zijn of haar balkon te laten vervangen naar een eigen ontwerp. In de koker zit een spiegeltje, precies gericht op deze unieke gevelplaat.

De kokers, die ook als zitelement dienen, creëren een spontane differentiatie tussen publiek en privaat op de binnenplaats. Waar geen enkele koker staat, ontstaat een publieke looproute, waar één koker staat een individuele private zitplaats, waar er een aantal staan ontstaat een parochiale langzame dwaalroute en heel veel kokers maken een collectieve verblijfsplek.

Een rondje binnenplaats nu niet alleen een landschap van verschillende ruimtes voor verschillend gebruik, maar ook een ontdekkingstocht langs alle gevelplaten en de verhalen van bewoners die hierbij horen.

Social Panels

Cathy Chi

 

Matthijs van Niekerk

 

Mathilde Siderius

 

Jim Smit

Startpunt: De Lijnbaanflats in Rotterdam. Universal Human Goal: belonging

De lijnbaanflats rondom de twee hoven hebben de potentie om een sterke identiteit te waarborgen, maar toch is de sfeer hier vrij anoniem. Het systeem ‘Social Panels’ combineert het versterken van het sociale netwerk in de flats met de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Bewoners krijgen de keuze om mede te investeren in zonnepanelen op het dak, en binnen tien jaar dit terug te verdienen door korting op hun energierekening. Bij het systeem hoort echter ook een sociale cryptomunt, te ontvangen na vrijwilligerswerk voor mede-flatbewoners, zoals helpen met verhuizen of bijspringen in het huishouden bij ouderen. De vier munten die per maand te verwerven zijn, zijn een extra korting op de rekening – een financiële, sociale en duurzame investering.

HONOURSVAK 16/17

De Jungle van Blaak

Sara Lucassen

 

Xu Ben Zhang

 

Batoul Mesdaghi

 

Gwynne van Kaauwen

Startpunt: de Steigersgracht, een stukje ‘achteraf’ in het drukke centrum van Rotterdam.

De Jungle van Blaak blaast nieuw leven in dit verlaten stukje stad, door het maken van een tropische groene oase, in- om- en op het water. De harde scheiding tussen publiek / anoniem (de straat), privaat (de achterkanten van de gebouwen) en onbereikbaar (het water) wordt getransformeerd tot een parochiale zone, een park. De route bestaat uit verschillende fasen gekoppeld aan een bepaalde emotie. Het begin is weelderig, vol en spannend: ‘Durf jij de jungle in?’. Dan volgt een stuk waar men briefjes kan achterlaten in bomen en in drijvende flessen; een gedeelte van ‘reiniging’. Hier staan bovendien planten die op een natuurlijke manier het water zuiveren. Dan stapt men onder de brug door waarachter zich de stille helft van het park openbaart, en ervaart emoties van verwondering en verrassing. Het laatste stuk is het stiltegebied, waar je in drijvende bollen kunt liggen, in hangende tentjes kunt slapen en kan mediteren. Hierna gaat de route stapsgewijs terug, en bereidt deze je weer voor op de drukke stad.

De Coolsingel: van Highway tot High Stay

Bouke Kaaks

 

Brandon Meetz

 

Joy Dijksman

 

Menno Rijsenbrij

Startpunt: de Coolsingel, drukke verkeersader in de Rotterdamse Binnenstad. Deze wordt herontworpen door West 8 tot een stadsboulevard met allure, met meer ruimte voor voetgangers.

Het ontwerp is een voorstel om deze nieuwe Coolsingel op vier plekken te verrijken met een doorbreking van deze publieke zone, en een intiemere, meer afgeschermde plek voor ontspanning te introduceren. Dit gebeurt door middel van verschillende zachte afbakeningen of ‘rugdekkingen’, die direct reageren op de omgeving. Een structuur als een amfitheater ligt gespiegeld tegenover het statige stadhuis, een ring van kleine heuveltjes bevindt zich op de middelste deel waar iedereen kriskras doorheen beweegt, een ‘historisch pad’ met zitplekken slingert rond voor het postkantoor en een zeshoekig-geïnspireerde speeltuin siert de ruimte voor de Bijenkorf. De Coolsingel is een te interessante en mooie plek om niet even stil te staan en kort het rush hour te doorbreken.

HONOURSVAK 15/16

Rotterdam Debatstad

 

Veerle Alkemade

 

Judith van Beek

 

Reindert Engwerda

 

Matthijs Hoogendoorn

Startpunt: gesprekken met politiek actieve scholieren op het Wolfert Tweetalig en bij een debat van Model United Nations.

Rotterdam Debatstad heeft als doel het toegankelijk maken van politieke en maatschappelijke onderwerpen in en voor de stad Rotterdam, door de discussie in en met de stad op gang te brengen. De opzet is die van een stichting, bestaande uit een commissie en fysieke objecten, zoals een debatbank en peilingprullenbakken die op het plein voor de markthal kunnen komen te staan. Een divers publiek uit de Markthal, Hoogstraat, Binnenrotte, openbare bibliotheek en het station komt er langs.

Op deze objecten staan stellingen die de discussie over een bepaald thema op gang brengen. De ‘resultaten’ van deze peilingen en discussies kunnen via een website en social media openbaar worden gemaakt. Elke maand worden nieuwe stellingen gekozen aan de hand van een overkoepelend thema. Dit is de taak van de commissie, voor de helft bestaande uit scholieren en voor de helft uit professionals die belang hebben bij een publiek debat in rotterdam. Zo zouden Arminius en Het Nieuwe Instituut potentiële klanten kunnen bereiken, kan Vers Beton de stad bevragen en kan de gemeente feedback krijgen op haar beleid. Natuurlijk doen de polietiek actieve jongeren in en buiten de commissie niet voor niets mee, zij kunnnen hun talenten verder ontwikkelen, bouwen aan hun cv en leveren bovenal een zichtbare bijdrage aan de stad.

Eet-je-mee Diner

 

Eva Oosterlaken

 

Catherine Koekoek

 

Daniël Zevenhuizen

 

Alex Zevenbergen

Startpunt: gesprekken met verschillende Rotterdammers. Inspiratie was het genot en de kunst van het goede gesprek zelf.

Het Eet-je-mee Diner is het antwoord op de vraag ‘hoe kun je het geluk van Rotterdam vergroten’, wat we proberen te doen door het weerleggen van negatieve stereotypen in de stad die onder andere worden gevoed door de media. Dit doen we door een divers publiek de mogelijkheid te geven elkaar te leren kennen als individuen in plaats van als stereotype of deel van een groep. Elke maand gebeurt dit op een andere openbare plek onder het genot van een maaltijd bereid door de wisselende gastvrouw/gastheer die de huiselijke sfeer van diens huiskamer mee naar buiten neemt. In de woorden van de 26-jarige Ikram: “Dit soort gesprekken zouden absoluut helpen. Durf te vragen in plaats van in te vullen.” 

HONOURSVAK 14/15

WIJKoken-bus

 

Oukje van Merle

 

Peter Hendriks van Warbij

 

Koen van der Sanden

Paradox: Basisbehoeften zijn geen bewuste basis meer, maar een voor lief genomen standaard.
Doel: Een moment vormgeven dat het vertrouwen in de stad vergroot aan de hand van basisbehoeften als eten en bewegen door fysiek samen te komen.

Als startpunt was het bestuderen van ons eigen dagelijks leven, waarbij we ons gefocust hebben op de basisbehoeftes van de piramide van Maslow: eten, slapen, bewegen en veiligheid. Actuele thema’s over vervreemding onder de samenleving inspireerde ons inspireerde ons een dienst te ontwerpen waardoor men zich in grotere delen van de stad comfortabel en veilig voelt.

De Wijkoken-bus pikt avonturiers op uit de hele stad en rijdt naar een voor de meesten nog onbekende wijk in de stad. Daar verzorgt een lokale kruidenier of klein restaurantje een maaltijd en schuiven wijkbewoners tegen gereduceerd tarief aan. Wanneer de kok begint met het vertellen van verhalen wordt de stad stad langzaamaan minder vreemd voor iedereen. Een volgende keer dat deelnemers door de wijk lopen herkennen ze verschillende plekken, wat niet alleen een veel gelaagdere ervaring geeft aan de stadswandeling, maar ook zorgt voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Wijkoken geeft een gezicht aan onbekende plekken.

 

Joyapp

 

Ilse de Jonge

 

Lieve Bouwman

 

Kris Goudriaan

De Joyapp een telefoonapplicatie speciaal bedoeld voor studenten, met vaak een druk en hectisch leven. Via kleine spelletjes en vragen wordt de student steeds herinnerd aan bepaalde essentiële onderdelen van geluk, maar dan door een koppeling aan objecten in de stad.

Bij het Blauwe Hart in Delft komt begint een spelletje over de liefde, bij de scheefgezakte Oude Jan één over balans tussen privé en werk. Het doel is ook op de lange termijn een koppeling te maken tussen herkenningspunten in de stad en bepaalde gedachten.

HONOURSPROJECT 13/14

Solopolis & Scheepspark

 

Roos de Jong

 

Stella Groenewoud

 

Koen Fraijman

 

Lenny Bakker

Een drijvende stad waarin het sociaal geoorloofd is om alleen en in gedachten verzonken te zijn en een verbinding op het water met gekoppelde gecoate binnenvaartschepen. Klik op onderstaande afbeelding om de projecten te bekijken.