Robbert Jan spreekt op University Campus Fryslân

Op dinsdag 9 juni 2015 geeft Robbert Jan een lezing over de ‘Gelukkige Stad’ tijdens de Summer School van de University Campus Fryslân.

De Gelukkige Stad gaat niet over ‘wat’ je maakt, maar vooral over ‘met wie en voor wie’ je het maakt. Filosofie, psychologie, economie, sociologie en techniek komen samen in interventies die mensen in het dagelijks leven kunnen gebruiken en op een laagdrempelige manier inspirerende energie geven die zich immer beweegt tussen het spanningsveld van individu en collectief. Robbert Jan zal aan de hand van de lesmethode, gelukstheorie en werkwijze laten zien aan welke inspirerende ideeën er nu wordt gewerkt en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande maatschappelijke interpretatie van geluk.

Voor meer informatie over de Summer School en de mogelijkheid om je aan te melden, kijk op www.ucf.frl/summerschool2015

Update: inmiddels heeft dit evenement plaatsgevonden. Wil je de lezing terugkijken? Dat kan hier.