Round Table event op 30 november

Aanstaande woensdag 30 november vindt het Round Table evenement van De Gelukkige Stad plaats. Om 13.30 starten we in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam met sprekers en ronde tafel-sessies over de gelukkige stad.

We starten de middag met twee inspirerende presentaties van prof. Lucas Meijs (intrinsieke motivatie, vrijwilligerswerk en filantropie) en prof. Pieter Desmet (positive design, ontwerpen voor geluk en positieve emoties). Vanuit hun achtergrond zullen de professoren met elkaar en met het publiek in gesprek gaan of en hoe het mogelijk is om te werken de een gelukkige stad van de toekomst.

Dit eerste inspirerende plenaire deel wordt gevolgd door een pauze en daarna splitst het diverse publiek zich op om aan negen tafels met maximaal acht mensen om door te praten over verschillende thema’s. Aan deze tafels zit een gespreksleider en een ‘problem-owner’, die vanuit een inhoudelijke achtergrond de context, problemen, uitgangspositie schetst in het kader van het thema binnen de stad.

De tafels bestaan uit afgevaardigden van bedrijven, overheden, instellingen, stichtingen en voor een deel uit studenten, die bijvoorbeeld gaan afstuderen of bezig gaan met een honoursvak binnen het kader van de gelukkige stad. Het doel van de middag is om gezamenlijk opgaven, kaders en cases te bedenken waar de studenten mee aan de slag kunnen, het is juist de bedoeling buiten de context te denken en de theoretische aftrap van prof. Meijs en prof. Desmet mee te nemen in het destilleren van de opgave.

De partners aan de tafels en hun stedelijke thema’s:

1. Water (gehost door Waterschap Hollandse Delta)

2. Ecologie en biodiversiteit (WNF/ARK)

3. Mobiliteit (Studio Bereikbaar)

4. De inclusieve stad (Gemeente Rotterdam)

5. Afval en circulariteit (Van Gansewinkel)

6. Sport en beweging (Rotterdam SportSupport)

7. Zorg (Humanitas Rotterdam)

8. Duurzame energie (Eneco)

9. Wonen (Provincie Zuid-Holland)

Heeft u interesse om aan te schuiven en mee te denken? Stuur dan een email naar info@gelukkigestad.nl voor een uitnodiging.

Ben je student en heb je interesse om bij ons af te studeren? Ook dan ben je welkom op het evenement – stuur ons ook in dat geval even een email.

namens het LDE Centre for Sustainability,

Robbert Jan van der Veen
Stella Groenewoud
Gertjan de Werk
Eva van Baren