Vier keer een kijk op de wijk

Iets over de helft van het Honoursvak presenteerden de studenten in vier groepen een kijk op Tanthof. Door middel van fotografie als medium onderzochten ze een zelfgekozen subthema binnen hun grotere onderwerp ruimtegebruik, vergrijzing, klimaatadaptatie en landjepik.

H19-tussenpresentatie-5

Zo gingen Claire, Kiet, Sebastiaan en Wessel op bezoek bij de bewoners die al lang in de wijk wonen. Zij fotografeerden ze van binnen naar buiten, waarbij de identiteit die ze aan hun huis hebben gegeven en hoe ze de wijk van binnenuit ervaren zichtbaar wordt, maar ook van buiten naar binnen, waar ze trots voor hun huis poseren.

De groep van Marit, Maartje, Annoek en Jonathan richtten zich op een heel ander onderwerp. Zij bekeken allerlei oplossingen die te maken hebben met water, zoals slootjes, regentonnen, gootjes en regenpijpen en ordenden deze in een matrix van simpel naar complex en van onnatuurlijk naar natuurlijk. Aan die laatste zijde zitten interessante dubbelfuncties. Zo blijkt een regenpijp een prima structuur om plantenpotten aan op te hangen. Maar ook onbedoeld zijn deze soms groen, er groeien allerlei soorten mossen op.

Fotoopdracht-ouderen-webBoven: de opdracht van Claire, Kiet, Sebastiaan en Wessel, die op bezoek zijn geweest bij vier tevreden Tanthofbewoners.

De rest van de avond was de aftrap van de creatieve fase, waarin de inspiratie uit de fotografische analyse gaat leiden tot ideeën. De groepjes wisselden uit en hielpen elkaar op weg.

H19-tussenpresentatie-2H19-tussenpresentatie-3 H19-tussenpresentatie