Werkt u mee aan de gelukkige stad?

In de stad is een grote verscheidenheid aan vraagstukken denkbaar. Wat is bijvoorbeeld de toekomst van sport en beweging? Hoe krijgen vrije tijd, onderwijs, cultuur(educatie) of natuurrecreatie vorm op een manier die mensen langdurig gelukkig maakt? Wat doen we met wateroverlast, vergrijzing of massaal toerisme? Vanuit de combinatie van ruimtelijk denken, verschillende theorieën over geluk, én het testen van ideeën in de praktijk, kunnen we tot nieuwe oplossingen komen voor deze hedendaagse stedelijke opgaven.

Aan stichtingen, duurzame bedrijven en overheidsinstellingen biedt het lab de mogelijkheid een eigen vraagstuk in te brengen. Studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft of Erasmus Universiteit Leiden kunnen het honoursvak volgen op tien woensdagavonden van februari tot mei. Afstudeerders van verschillende richtingen aan de drie universiteiten worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij het lab en met hulp van de aangesloten onderzoekers, stadsdenkers en partners te innoveren voor de gelukkige stad.

U kunt zich via deze link aanmelden voor onze halfjaarlijkse nieuwsbrief

Subscribing to our biannual newsletter can be done via this link

Stichting, bedrijf of overheidsinstelling?

Als organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om bij het lab betrokken te raken:

– Wordt een member en blijf via nieuwsbrieven en presentatie-avonden op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen en resultaten.

– Wordt een sponsor en doe een belangrijke bijdrage door kennisdeling mogelijk te maken.

– Wordt een partner en blijf actief betrokken als “problem owner” in een mentorschap met de studenten.

Als partner kunt u:

– Meerdere jaren deelnemen aan het lab en gemeenschappelijk een visie opstellen op de gelukkige stad van de toekomst

– Actief deelnemen aan integrale kennisontwikkeling

– Stedelijke vraagstukken aandragen

– Onderdeel worden van de community van Leiden-Delft-Erasmus studenten en partners

– Kosteloos het jaarlijkse kenniscafé (juni) en evenement (nov/dec) bijwonen

Geinteresseerd? Mail naar info@gelukkigestad.nl voor meer informatie of een afspraak

For organizations there are different opportunities to get involved with the Happy City Hub:

– Become a member: stay up to date about different developments and results through newsletters and presentation evenings.

– Become a sponsor: make an important contribution by enabling students to share their knowledge.

– Become a partner: stay actively involved as ‘problem owner’ in a mentorship with the students.

As a partner one can:

– Cooperate with the lab for multiple years and collaborate in our vision for a happy city

– Actively take part in interdisciplinary knowledge development

– Bring in urban issues

– Become a part of the community of Leiden-Delft-Erasmus students and partners

– Join the yearly knowledge cafe (June) and event (November/December)

Interested? Mail to info@gelukkigestad.nl for more information or an appointment

Honoursstudent?

Ben jij student aan de TU Delft, Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam en volg je het Honours Programme? In februari start ons honoursvak weer voor 5 interfacultaire ECTS . Studenten uit Delft kunnen zich aanmelden tot 30 september, studenten in Leiden tot 15 november. Voor studenten de Erasmus Universiteit volgt later meer informatie.

Selectie gebeurt op basis van motivatie. Stuur een brief met naam/studie/studiejaar/foto naar info@hpinnovationlab.nl. Schrijf in 300-500 woorden welke uitdagingen jij ziet in de stad en wat voor oplossingen hiervoor volgens jou op een collectieve manier geluk kunnen bevorderen. Vertel ook iets over jezelf, je studie en interesses. Je krijgt dan snel van ons bericht.

>> meer informatie in de e-Studiegids van Leiden

>> meer informatie in de studiegids van de TU Delft

>> Lees de ervaringen van een student van vorig jaar

(binnenkort) aan het afstuderen?

Afval, duurzaam bouwen, oplossingen voor eenzaamheid, integratie, natuurbeleving, deeleconomie, circulariteit, duurzame energie, wijkoplossingen, app’s… veel mogelijke afstudeeronderwerpen hebben veel met de stad te maken. Wil jij afstuderen op een stedelijke vraagstuk in combinatie met welzijn? Studeer je in Delft, Leiden of Rotterdam?

Binnen het kennis- en innovatielab De Gelukkige Stad zijn veel professoren en Ph.D’s actief die je verder kunnen helpen vanuit hun vakgebied. Ook zijn er partners betrokken met een actieve rol in de stad (vooral Rotterdam) die graag samen willen werken aan een specifiek onderwerp dat hieraan raakt. Als afstudeerder in ons lab heb je zelf een afstudeerbegeleider op jouw universiteit, maar kun je een bedrijf, stichting of overheidsinstelling vinden om mee samen te werken en wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden vragen om hulp.

Weet je nog niet wat je wil, maar wel iets met de stad en geluk? Maak een afspraak met ons om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Heb je al een specifieker onderwerp? Wij kunnen je koppelen aan wetenschappers en stichtingen of bedrijven die meer weten van jouw onderwerp of het misschien wel willen realiseren.

Zie voor meer informatie de flyer.

Interesse? Mail naar info@gelukkigestad.nl voor meer informatie of een afspraak.